Christelijke Gereformeerde Kerk te Meerkerk

In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel j Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, worden in dit document de volgende gegevens gepubliceerd:  

  • de contactgegevens
  • de doelstelling, activiteit en bestaansreden  
  • het beleidsplan
  • de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders       
  • het beloningsbeleid
  • het verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • De financiële verantwoording