Stichting Grace

 

 

RSIN:     807074275

KvK:       22042738

 

Sector(en):
Kerk en levensbeschouwing, Maatschappelijke en sociale doelen, Onderwijs en onderzoek

Contact gegevens:
Email:              secretariaat@stichtinggrace.nl
Website:          stichtinggrace.nl
Postadres:       Oude Werf 92
Postcode:        4691 TA
Plaats:             THOLEN 

Strategie
Missie omschrijving: Gedreven door de liefde van Christus voor alle mensen, willen we van wat God ons heeft toevertrouwd een financiële bijdrage leveren in de materiële - en geestelijke behoeften van hen die het meest tekort komen. 

Doelstelling:
De Stichting draagt financieel bij aan projecten van derden. De verantwoordelijkheid voor de initiëring, uitvoering en controle van die projecten ligt bij de Doelstellingen zelf. 
De Stichting richt zich primair op het ondersteunen van kleinere organisaties en projecten, omdat die veelal over beperkte mogelijkheden beschikken om zelf fondsen te werven.
Daarnaast zullen wij ook meer geprofessionaliseerde NGO’s ondersteunen. 
Stichting Grace beperkt zich vanwege de beschikbare capaciteit van het vrijwilliggersbestuur (en om versnippering van de bijdragen te voorkomen) ten aanzien van het aantal ondersteunde Doelstellingen. 
Stichting Grace is geen fondsenwervende instelling. 

Actueel beleidsplan:
Beleidsplan 2019: Download beleidsplan 

Jaarverslag:
Jaarverslag 2017: Download jaarverslag 

Financiën:
Financieel jaarverslag 2017: Download financieel jaarverslag 

Bestuur:
Bestuurvoorzitter: dhr. A.A. Nieuwkerk, (André)
Penningmeester: dhr. E.J. Nieuwkerk, (Evert Jan)
Secretaris: mvr. E.J.A. Zelle, (Nanneke)
Bestuurslid: dhr. J.A. Dees, (Jan)


Bevoegdheden van het bestuur:
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting. De voorzitter is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid met ondersteuning van een extern administratiekantoor. De penningmeester en de voorzitter zijn bancair gemachtigd. 

Beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt vergoeding voor (een deel van) de gemaakte kosten.
Beloningsbeleid medewerkers: De Stichting heeft geen eigen medewerkers in dienst. Het beheer is uitbesteed. De beheerskosten zijn in het financiële jaarverslag verantwoord.