Bedrijfseconomische advisering voor stichtingen en verenigingen

Veel stichtingen en verenigingen vragen ons advies over diverse onderwerpen als investeringen, huisvesting, financiering, fiscaliteiten, subsidieaanvragen, Good Governance, aanvragen keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwervende instellingen, Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor organisaties-zonder-winststreven (RJ 640) en voor Fondsenwervende instellingen (RJ 650), inrichting en beschrijving van uw administratieve organisatie, etc.

Het samenstellen van de jaarrekening, conform RJ 640 of RJ 650, is voor onze medewerkers het vertrekpunt voor advies. Met name belastingadvies over BTW, maar ook VPB, bij stichtingen en verenigingen is op dit moment een veel gevraagde dienst.

Ook komen onze fiscalisten graag met u in gesprek over de ANBI eisen en de transparantie eisen die de belastingdienst voor ANBI's stelt.

Kortom naast onze reguliere diensten kunnen stichtingen en verenigingen bij ons terecht voor:

  • advisering over investeringen, huisvesting, financiering, fiscaliteiten, Good Governance
  • beoordeling van de (concept)statuten van uw stichting of vereniging
  • aanvraag van een fiscaal nummer en ANBI-status
  • BTW en VPB advies
  • verzorging van een controleverklaring bij de subsidieverantwoording
  • begeleiding bij een subsidieaanvraag
  • aanvragen CBF keurmerk