Erfrecht

Legaten en erfenissen zijn voor non-profitorganisaties een dankbare bron van inkomsten. Heeft uw organisatie hier wel eens mee te maken gehad, dan weet u dat vooral voor het afwikkelen van nalatenschappen specifieke deskundigheid vereist is.Wij hebben deze deskundigheid in huis. Vandaar dat wij hebben besloten om onze dienstverlening uit te breiden met het begeleiden en afwikkelen van legaten en erfenissen. Wij kunnen uw organisatie bijstaan als adviseur, maar wij kunnen ook de afwikkeling van een legaat of nalatenschap begeleiden en desgewenst de gehele afwikkeling van u overnemen. Dat alles in het kader van onze doelstelling: het ontzorgen van stichtingen en verenigingen.

Dankzij onze samenwerking met Stichting RegisterExecuteur kan bij de afwikkeling van een nalatenschap gebruik worden gemaakt van een digitaal nalatenschapsdossier. In dit dossier worden alle documenten en informatie met betrekking tot een nalatenschap vastgelegd. Door middel van een eigen inlogcode heeft uw organisatie doorlopend inzage in het dossier en de voortgang van de afwikkeling. Onze manier van werken is daardoor volledig transparant.

Verder hebben wij een netwerk van deskundige en betrouwbare notarissen, makelaars, taxateurs e.d.

Kort samengevat: onze specialisten helpen u graag bij de begeleiding en afwikkeling van legaten en erfenissen. Dat bespaart u veel zorgen en daarbij wordt u veel (regel)werk uit handen genomen. Ondertussen blijft u door het digitaal nalatenschapsdossier volledig op de hoogte.

Is uw interesse gewekt? Neem dan eens contact met ons op om een afspraak te maken. Wij zullen u graag en vrijblijvend informeren over wat wij op dit gebied voor uw organisatie kunnen betekenen.