Ledenadministratie of donateursadministratie stichtingen en verenigingen

Het voeren van een ledenadministratie is onontbeerlijk voor een vereniging of stichting. NonProfit Support faciliteert graag uw stichting of vereniging, zodat uw ledenadministratie c.q. donateursadministratie bij ons in goede handen is. Daarnaast worden ook maatwerkoplossingen geleverd, immers afhankelijk van uw specifieke wensen richten wij de ledenadministratie of donateursadministratie van uw stichting of vereniging in.

Onder andere de volgende werkzaamheden kunt u van ons verwachten:

  • Opzetten van ledenadministraties of donateursadministraties
  • Muteren van ledenbestanden
  • Het uitvoeren van incasso's
  • Koppeling met de online financiële administratie