Salarisadministratie stichtingen en verenigingen

Ook als het gaat om de salarisadministratie voor stichtingen en verenigingen komen wij aan uw wensen tegemoet door o.a. heldere dienstenpakketten aan te bieden. Daarnaast is dienstverlening voor stichtingen en verenigingen op maat mogelijk. Onze salarisverwerking onderscheidt zich van grote salarisservicebureaus omdat wij vinden dat uitvoering van de salarisadministratie verder gaat dan alleen dataverwerking. Uw vaste aanspreekpunt binnen ons team, met kennis van uw situatie, staat tot uw dienst.

  • Het maandelijks berekenen van de salarissen
  • Het verwerken en controleren van de mutaties in het personeelsbestand
  • Aanlevering van de salarisspecificaties van uw medewerkers
  • Na ontvangst van de daarvoor bestemde machtiging, verzorgen wij de maandelijkse elektronische aangifte loonheffingen. Vervolgens ontvangt u van ons een overzicht van het aan de belastingdienst af te dragen bedrag
  • Aanlevering van de loonjournaalpost per maand
  • Aanlevering van een betaalbestand of betaallijst
  • De jaarlijkse verstrekking van een jaaropgaaf voor uw medewerkers
  • Aanlevering van mutaties aan het pensioenfonds.