Secretariële ondersteuning stichtingen en verenigingen

Als stichting of vereniging wilt u bedrijfsmatig werken om uw toegevoegde waarde aan uw leden, donateurs en andere belanghebbenden te laten zien. Onmisbaar hierbij is een goed en efficiënt secretariaat. Het secretariaat is immers het visitekaartje van uw stichting of vereniging.

Wij ondersteunen stichtingen en verenigingen onder andere bij de volgende werkzaamheden:

  • Telefonische bereikbaarheid
  • Beheer van de emailbox
  • Beheer van uw postbus                       
  • Verzending informatie naar leden en andere belangstellenden                                
  • Archiefbeheer