Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Vraag direct uw
kostenindicatie aan

NonProfit Support is dé dienstverlener op het gebied van administratieve en secretariële ondersteuning voor stichtingen en verenigingen

Onze doelstellingen: Ontzorgen en continuïteit. In ons logo wordt dat weergegeven: de steel staat voor de continuïteit van uw stichting of vereniging. Het ontzorgen wordt verbeeld door de zaadjes die verspreid worden.

Voor stichtingen en verenigingen zijn de administratie en de (interne) organisatie van levensbelang. De ruimte hiervoor in de financiële middelen is vaak beperkt.

Ondersteuningsburo

Onze deskundigheid op het gebied van financiële processen en verslaglegging zetten wij daarvoor in. Wij verzorgen voor uw stichting of vereniging de front- en/of backoffice. Hierbij fungeren wij als uw secretariële, administratieve- en financiële medewerker. Uw wensen staan daarbij centraal. Hierdoor zijn wij het ondersteuningsburo voor uw stichting of vereniging.

Wat kunnen we voor uw organisatie betekenen?

Deskundigheid met betrekking tot financiële processen bij stichtingen en verenigingen

Het leveren van managementinformatie aan besturen van stichtingen en verenigingen

Ervaring met verslaggeving goede doelenorganisaties (RJ 650), belangenorganisaties, welzijnsorganisaties, vermogensfondsen (RJ 640) etc.

Enthousiasme om uw administratieve problemen op te lossen

Flexibiliteit om zich aan uw wensen aan te passen

Waarborgen van de continuïteit van de back- en frontoffice van stichtingen en verenigingen

Samenwerkingen waar we trots op zijn