Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Veel non-profitorganisaties maken gebruik van de ANBI-status. Deze ANBI-status zorgt ervoor dat een gift fiscaal aftrekbaar is en dat schenkingen/nalatenschappen vrij zijn gesteld van belastingheffing. Het aanvragen van een ANBI-status vraagt echter een goede voorbereiding. Een ANBI moet namelijk voldoen aan een groot aantal voorwaarden. Veel meer dan vroeger beoordeelt de belastingdienst bij een ANBI-aanvraag aan de voorzijde of wordt voldaan aan alle voorwaarden. Een ANBI-status verkrijgen is één, de ANBI-status behouden is twee. Ook de ANBI-regelgeving is regelmatig onderworpen aan veranderingen. Het is daarom belangrijk dat het bestuur van een ANBI ook tussentijds laat toetsen of nog steeds aan alle ANBI-voorwaarden wordt voldaan.

Is uw organisatie een ANBI? Dan ben u verplicht om bepaalde zaken te publiceren op uw website. Eén van de verantwoordingseisen voor ANBI’s is de financiële verantwoording. Ook hierbij kan NonProfit Support u van dienst zijn. Hier vindt u meer informatie over de publicatieverplichtingen.

Regelmatig verzorgen wij ANBI-aanvragen voor non-profitorganisaties of ondersteunen bij de aanvraag. Ook voeren wij waar nodig bezwaar- en beroepsprocedures omtrent de door de belastingdienst afgegeven ANBI-beschikking. Onze ANBI-specialisten hebben in de loop van de jaren veel ervaring opgedaan en zijn graag bereid u verder te ondersteunen.

De regelgeving rondom ANBI verandert regelmatig, onze fiscalisten adviseren graag