Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Ook als het gaat om de salarisadministratie komen wij aan uw wensen tegemoet door heldere dienstenpakketten aan te bieden. Binnen ons team heeft u een vast aanspreekpunt, die op de hoogte is van uw situatie. Voor stichtingen en verenigingen is dienstverlening op maat mogelijk. Bij ons gaat salarisadministratie verder dan dataverwerking. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Zowel front- als backoffice ontzorgen wij uw stichting of vereniging graag. Ook op het gebied van salarisadministratie!

Wij zetten u met onze expertise graag van dienst bij:

Het maandelijks berekenen van de salarissen

Het verwerken en controleren van de mutaties in het personeelsbestand

Aanlevering van de salarisspecificaties van uw medewerkers

Maandelijkse elektronische aangifte loonheffingen (na ontvangst van de daarvoor bestemde machtiging)

Het verstrekken van een overzicht van het aan de belastingdienst af te dragen bedrag

Aanlevering van de loonjournaalpost per maand

Aanlevering van een betaalbestand of betaallijst

De jaarlijkse verstrekking van een jaaropgaaf voor uw medewerkers

Aanlevering van mutaties aan het pensioenfonds.