Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Overzicht

Het is belangrijk een goede financiële administratie op te zetten en bij te houden. Niet alleen omdat u dit wettelijk verplicht bent. Met de financiële administratie legt u vast wat er in uw stichting of vereniging gebeurt en houdt u overzicht. Kiest u voor onze online financiële administratie, dan kunt u zelf ook rapportages raadplegen. Dit helpt u om op ontwikkelingen in te spelen en de juiste beslissingen te nemen.

Projectadministratie

Binnen de online financiële administratie kan projectadministratie worden bijgehouden. Kosten kunnen worden ingevoerd in de projectadministratie. Daarnaast wordt de urenregistratie volledig bijgehouden. Daardoor heeft u altijd overzicht van de bestede uren per project. Nieuwe gebruikers krijgen eenvoudig toegang tot deze administratie. Door middel van deze online projectadministratie kunnen verenigingen en stichtingen een betrouwbare subsidie-afrekening opstellen of tussentijdse projectrapportages maken.

E-facturatie

Indien u facturen aan een overheidsorgaan stuurt, moeten deze aan bepaalde eisen voldoen. Met deze eisen en formats zijn wij bekend. Daarom ondersteunen wij u graag met de juiste software voor e-facturatie. Wij richten uw administratie zo in, dat uw digitale facturen voldoen aan de Europese richtlijnen.

Zowel front- als backoffice ondersteunen wij uw stichting of vereniging bij uw financiële administratie, e-facturatie en projectadministratie.

Samengevat bestaan onze administratieve werkzaamheden uit:

Inrichten van de financiële administratie

Het geautomatiseerd verwerken van de administratie en andere financiële gegevens 

Meekijkfunctie voor de directeur / administrateur / penningmeester

Maandelijks of per kwartaal diverse financiële rapportages

Het opstellen van de (concept) jaarrekening

De bespreking met directie / bestuur / Raad van Toezicht van de (concept)jaarrekening

Bijstaan van de penningmeester in de ledenvergadering en/of kascontrole

Het opstellen van de (meerjaren) begroting

Wij fungeren hierbij als uw controller, waarbij het mogelijk is online mee te kijken. Informeer naar de mogelijkheden en de kosten.