Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Met ingang van 1 juli 2020 kunnen partners van vrouwen die pas zijn bevallen, minimaal 1 week tot maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. Een maximum geldt van 70% van het maximumdagloon. UWV betaalt deze weken verlof.

De voorwaarden zijn: 

 • De partner is in dienst bij een werkgever.
 • Eerst is het standaard geboorteverlof van 1 keer de werkweek opgenomen.
 • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020.
 • Het verlof moet opgenomen worden binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.
 • De partner van de moeder van het kind wordt als partner gezien als 1 van de volgende situaties geldt:
  • Partner is getrouwd met de moeder van het kind.
  • Partner is geregistreerd partner van de moeder van het kind.
  • Partner woont ongehuwd samen met de moeder van het kind en deelt alleen met haar de kosten voor de woning en voor het huishouden.
 • De partner erkent het kind.

Wie zijn uitgesloten van aanvullend geboorteverlof? 

Opname van aanvullend geboorteverlof is niet mogelijk bij:

 • werkloosheid;
 • vrijwillige verzekering;
 • werken als zelfstandige.

Aanvullend geboorteverlof bij een tweeling of meerling

De hoogte en de duur van de uitkering is bij tweeling of meerling even hoog.

Overlijden of ziekenhuis opname van het kind

Is het kind na de bevalling overleden of opgenomen in het ziekenhuis? Dan kan gewoon het aanvullende geboorteverlof worden opgenomen.

Dienstverband eindigt tijdens opname van het aanvullend geboorteverlof

Is er sprake van een nieuwe werkgever? Dan kan het verlof dat nog niet is opgenomen, alsnog bij de nieuwe werkgever worden opgenomen.