Stichting X (voorbeeld)

In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel j Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, worden hierna de volgende gegevens gepubliceerd:

  • de contactgegevens
  • de doelstelling
  • het beleidsplan (met download)
  • de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders (met download)
  • het beloningsbeleid (met download)
  • het verslag van de uitgeoefende activiteiten (met download)
  • de financiële verantwoording (met download)