Vraag direct uw
kostenindicatie aan

ANBI’s zijn verplicht om aan diverse voorwaarden te voldoen. Op de site van de Belastingdienst staan deze genoemd. Eén van deze voorwaarden is dat de ANBI binnen zes maanden na afloop van het boekjaar bepaalde financiële gegevens via internet publiceert. Is uw organisatie een ANBI? En zijn de financiële gegevens nog niet gepubliceerd? Dan is het zaak dit op korte termijn alsnog te doen. In de tweede helft van dit jaar checken wij voor onze klanten of  aan alle ANBI verplichtingen is voldaan. Eventuele tekortkomingen koppelen we terug.