Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Bent u werkgever en maakt u gebruik van de werkkostenregeling? Wellicht moet u dan in maart nog 80% eindheffing betalen over 2023.

Werkkostenregeling

Hoe zit het ook al weer? Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever allerlei zaken aan het personeel belastingvrij verstrekken. De meest bekende voorbeelden zijn het kerstpakket en thuiswerkvergoedingen. Hierbij moet u deze zaken in de administratie aanwijzen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Hierover hoeft u dan geen belasting te betaling, zoals alle vergoedingen en verstrekking de vrije ruimte niet overschrijden. Gebeurt dat wel, dan moet u 80 % eindheffing betalen over het meerdere boven de vrije ruimte.

Vrije ruimte

In 2023 was de vrije ruimte:

  • 3% van de loonsom tot € 400.000 en
  • 1,18% van het deel boven de € 400.000.

Als het totaal van de vergoedingen en verstrekkingen boven de vrije ruimte komt zal er nog over betaald moeten worden.

Een rekenvoorbeeld:

Een werkgever met een loonsom van € 600.000 had in 2023 dus een vrije ruimte van

3% x €400.000 + 1,18% x € 200.000 = € 12.000 + € 2.360 = € 14.360.

Heeft deze werkgever in 2023 bijvoorbeeld € 18.000 aan vergoedingen en verstrekkingen aangewezen in de vrije ruimte, dan betaalt hij over € 18.000 -/- € 14.360 = € 3.640 80% belasting, dat is € 2.912.

Voor sommige zaken gelden “gerichte vrijstellingen” of “nihilwaarderingen”. Denk aan de vergoeding van zakelijke reiskosten (maximaal € 0,21 per kilometer in 2023) of aan consumpties op de werkplek die geen maaltijd zijn. Deze tellen niet mee voor de vrije ruimte.

Eindheffing

Als u als werkgever de werkkostenregeling toepast en u overschrijdt de vrije ruimte in 2023, dan moet u dus in 2024 80 % belasting betalen via de eindheffing. Dit bedrag moet u uiterlijk in de aangifte van het tweede loontijdvak van 2024 aangeven. Doet u maandaangifte? Dan is de datum uiterlijk 31 maart 2024. Doet u aangifte per vier weken, dan is het uiterlijk 25 maart 2024. Deze data zijn ook de uiterste betaaldata.

Ons advies

Het is belangrijk op de juiste manier vast te leggen welke zaken u aan uw medewerkers verstrekt. Ook het op tijd aangeven van overschrijding van de vrije ruimte is van belang. Wij helpen u graag verder als u vragen heeft. Neem gerust contact met ons op.

 

Bron: SRA