Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Fiscus controleert strenger op giften aan ANBI

Vanaf 1 januari 2021 gelden er strengere regels voor schenkingen aan goede doelen met een ANBI-status. De Belastingdienst gaat schenkingen in contanten aan banden leggen en een taxatieplicht invoeren voor bepaalde schenkingen in natura. Ook wil ze een einde maken aan voorwaardelijke schenkingen.

Giften in contanten

Wie in 2020 een schenking in contanten doet aan een goed doel met een ANBI-status, kan de gift aftrekken als hij een kwitantie van de schenking krijgt. Vanaf 2021 zijn contante schenkingen niet meer aftrekbaar. Maar er zijn goede alternatieven. Zo is het overmaken van een gift een veilig en betrouwbaar alternatief voor contant geld. De gift is in dat geval eenvoudig te bewijzen via bijvoorbeeld een bankafschrift.

Giften in natura

Met de ANBI’s is afgesproken dat er bij giften in natura van meer dan € 2.500 een onafhankelijke taxatie nodig is. Op die manier wordt voorkomen dat een hoger bedrag in aftrek wordt gebracht dan de waarde van de gift.

Voorwaardelijke giften

Ook zijn afspraken gemaakt over voorwaardelijke giften. Bij dit soort schenkingen doneert de belastingplichtige in een kalenderjaar een fors bedrag aan een goed doel en trekt dat af via de giftenaftrek. Vervolgens komt hij hier in het nieuwe kalenderjaar, vaak met een bepaald excuus, op terug. Hoewel terugstorten niet verplicht is, werkt het goede doel daar vaak toch aan mee om de relatie niet te verstoren. De donateur moet in het nieuwe kalenderjaar dan de giftenaftrek corrigeren, maar dat gebeurt in de praktijk niet altijd. Om fouten en fraude met herroepen giften tegen te gaan, is afgesproken dat goede doelen een melding doen bij de Belastingdienst wanneer een substantiële gift zonder reden wordt herroepen. Bij een vermoeden van fraude kan ook bij lagere bedragen een melding worden gedaan.