Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Uitspraak hof: tijdelijk geen informatieverstrekking UBO-register

Minister Kaag van Financiën heeft in een Kamerbrief laten weten dat zij de Kamer van Koophandel heeft gevraagd tijdelijk geen informatie te verstrekken uit het UBO-register. Dit verzoek komt naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het hof gaf aan dat de toegankelijkheid van het UBO-register “een ernstige inmenging vormt in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens”. Deze uitspraak komt nadat Luxemburgse organisaties een zaak hadden aangespannen op grond van privacy-regels.

Het openbaar opvragen van gegevens staat al langer ter discussie. In 2020 spande de stichting Privacy First al een zaak aan tegen de Nederlandse Staat.

Gevolgen van deze uitspraak voor Nederland

De situatie in Nederland is niet gelijk aan die in Luxemburg. Meer informatie? Zie ons eerder verschenen artikel over ubo-inschrijving. Toch is er vanwege deze uitspraak reden om naar de verstrekking van informatie over UBO’s te kijken. De komende periode gaat de minister in overleg met de Europese Commissie om te bezien welke informatieverstrekking wel mogelijk is. Daarom heeft zij de Kamer van Koophandel verzocht tijdelijk geen informatie uit het UBO-register te verstrekken. Deze uitspraak heeft ook financiële gevolgen omdat het beheer van het register wordt bekostigd uit de vergoedingen voor het raadplegen. De verplichting om te registreren blijft ook na deze uitspraak van kracht.

Wij houden u van de ontwikkelingen graag op de hoogte.