Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Vrijwilligersvergoeding

Heeft u vrijwilligers in dienst die dit in aftrek willen brengen? Dan moet u als organisatie een regeling hebben, waarbij er is beschreven dat er recht is op een vrijwilligersvergoeding en moet uw vrijwilliger daar vrijwillig van afzien. Daarnaast moet u ook bereid én financieel in staat zijn om de vergoeding daadwerkelijk te betalen. Is dat niet het geval, dan kan de vergoeding niet als gift in aftrek worden gebracht.

ANBI

Uw organisatie moet daarnaast een ANBI zijn, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Vrijwilligersverklaring

Wordt aan de voorwaarden voldaan? Dan moet uw organisatie een vrijwilligersverklaring verstrekken aan de vrijwilliger(s) die hier gebruik van willen maken. In deze verklaring verklaart u dat de betreffende vrijwilliger recht heeft op de vergoeding maar afziet van deze vergoeding. Op de website van de belastingdienst is een voorbeeld van de betreffende verklaring te vinden.

Kosten

Als uw vrijwilliger kosten maakt voor het vrijwilligerswerk, dan kunnen die kosten als gift in aftrek worden gebracht. Dat geldt als uw vrijwilliger deze kosten niet vergoed kan krijgen of vrijwillig van zo’n vergoeding afziet. Het moet dan wel gaan om kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed behoren te worden (denk aan reiskosten, portokosten, kosten papier et cetera).

Let op! Als u wordt afgezien van de vrijwilligersvergoeding en deze als gift wordt opgevoerd,  komen de kosten alleen voor aftrek in aanmerking als deze hoger zijn dan de vrijwilligersvergoeding.

Vragen

Wij helpen u graag als u vragen heeft over de ANBI-status of mogelijkheden voor uw vrijwilligers. Neem gerust contact met ons op.

Bron: SRA