Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Verplichtingen Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassing en financiering van terrorisme (Wwft) is in 2008 in het leven geroepen. Het doel is, om witwassen en het financieren van terrorisme te bestrijden. Op grond van deze wet gelden verplichtingen. Zowel voor banken en accountants als voor uw stichting of vereniging.

Registratie UBO

Op 27 maart hadden alle rechtspersonen, oftewel juridische entiteiten, zich moeten registreren in het UBO-register. Dus ook uw stichting of vereniging. Helaas bleek nog geen 40 % dit gedaan te hebben. Op dat moment waren nog niet alle ingediende opgaven beoordeeld. Maar de inschatting is dat ook daarna zo’n 50 % van de juridische entiteiten niet aan deze verplichting heeft voldaan.

Sancties bij niet registreren UBO

Als er niet is voldaan aan de registratieplicht is dat

  • een overtreding van de Handelsregisterwet en
  • een delict onder de Wet op de economische delicten.

Hierdoor kunnen er sancties opgelegd worden. Dit kan een bestuurlijke boete zijn, een last onder dwangsom of in een zeer uitzonderlijk geval een gevangenisstraf.

Voordat een eventuele sanctie wordt opgelegd ontvangt de entiteit een laatste waarschuwing met daarin een termijn om alsnog aan de registratieplicht te voldoen.

Handhaving registratieplicht UBO

De handhaving op de registratieplicht is op risico gericht. Dus binnen de capaciteit die het Bureau Economische Handhaving hiervoor heeft zal er eerst naar de entiteiten gekeken worden waar het risico op witwassen en financieren van terrorisme het hoogst is. Op de overige entiteiten zal steekproefsgewijs gehandhaafd worden.

Meldingsplichtige organisatie

De Wwft geldt voor ook voor iedereen die te maken heeft met geldstromen en dure goederen. Zoals banken en accountants. Dit zijn de zogenaamde meldingsplichtige organisaties. Indien u als bestuurder van een stichting of vereniging wilt samenwerken met een meldingsplichtige organisatie terwijl er nog geen registratie heeft plaatsgevonden, kan deze samenwerking niet doorgaan.

Ons advies voor uw stichting of vereniging

Tijdig en juist registreren is dus van belang. Wij zijn u daarmee graag van dienst. Ook als u vragen heeft, staan wij voor u klaar: info@nonprofitsupport.nl of 0345 – 470020