Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Betaalt u als stichting of vereniging geen vennootschapsbelasting en vraagt u achteraf de ingehouden dividendbelasting terug? Sinds 1 januari 2024 kunt u een kwalificatiebeschikking aanvragen. Als u deze beschikking heeft hoeft er geen dividendbelasting ingehouden te worden op het dividend dat u ontvangt. Zo wordt het voor u eenvoudiger om de ingehouden dividendbelasting terug te krijgen.

Het voordeel van een kwalificatiebeschikking

Dividendbelasting is een voorheffing op de vennootschapsbelasting. Deze voorheffing kunt u verrekenen met de vennootschapsbelasting. Als u als stichting of vereniging geen vennootschapsbelasting betaalt, kunt u de ingehouden dividendbelasting niet verrekenen met de vennootschapsbelasting. Om deze voorheffing terug te krijgen deed u voorheen een verzoek bij de Belastingdienst.

Sinds 1 januari 2024 is het eenvoudiger, doordat u bij de Belastingdienst een kwalificatiebeschikking kunt aanvragen. Als u deze overhandigt aan de vennootschap die de uitkering doet, hoeft er geen dividendbelasting ingehouden te worden. U hoeft het daardoor niet meer achteraf terug te vragen. Dit vermindert uw administratieve lasten en u heeft geen liquiditeitsnadeel.

Wie kan een kwalificatiebeschikking aanvragen?

De kwalificatiebeschikking is dus bedoeld voor stichtingen, verenigingen en andere rechtspersonen die geen vennootschapsbelasting betalen. Naast de in Nederland gevestigde rechtspersonen kunnen het ook buitenlandse entiteiten zijn. Zij moeten dan aantonen dat, als ze in Nederland gevestigd zouden zijn, ze hier geen vennootschapsbelasting betalen. De ontvanger van het dividend moet de beschikking aanvragen, dus niet de uitkerende vennootschap. Op het niveau van de ontvanger van het dividend wordt gekeken of aan de voorwaarden is voldaan. Er wordt niet ingezoomd op de verschillende aandelenbelangen die u heeft. Ook is niet vereist dat u een minimumbelang heeft, zoals bij de deelnemingsvrijstelling wel vereist is.

De voorwaarden

De dividendbelasting mag alleen achterwege blijven als de vennootschap die het dividend uitkeert de kwalificatiebeschikking in haar administratie heeft. U moet als ontvanger van het dividend uw beschikking dus overhandigen aan de uitkerende vennootschap.  Zodra u niet meer voldoet aan de voorwaarden trekt de Belastingdienst de beschikking in. U bent verplicht om het op tijd bij de Belastingdienst te melden als u niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Aandachtspunten voor de uitkerende vennootschap

  1.  De kwalificatiebeschikking moet beschikbaar zijn in hun administratie
  2.  De NAW-gegevens van uw stichting of vereniging moeten worden opgenomen in de aangifte dividendbelasting  (dit helpt de Belastingdienst bij het controleren van de juiste toepassing van de vrijstelling)
  3. Geen verplichting om de vrijstelling toe te passen. Wordt de dividendbelasting toch ingehouden, dan kunt u de heffing alsnog terugvragen bij de Belastingdienst.

Ons advies

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een kwalificatiebeschikking? Neem gerust contact met ons op.