Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Inlenersaansprakelijkheid

Leent uw stichting of vereniging personeel in van een andere organisatie (ook wel genoemd detachering of  ter beschikking stellen van personeel)? Dan bestaat het risico dat u als inlener aansprakelijk wordt gesteld voor de belastingschulden van de uitlener. Dit noemt men ook wel de ‘inlenersaansprakelijkheid’. Het is daarom belangrijk dat u als stichting of vereniging tijdig maatregelen neemt om inlenersaansprakelijkheid te voorkomen.

Wat is inlenen?

Let op, niet alle inzet van personeel is aan te merken als het inlenen van personeel. Maakt u bijvoorbeeld gebruik van de diensten van een ZZP-er? Dan is er geen sprake van inlenen van personeel. Het is dan ook belangrijk dat u vooraf beoordeelt wat juridisch gezien de aard van de overeenkomst is die u aangaat.  Er is uitsluitend sprake van inleen van personeel als u leiding geeft over de ingehuurde werknemer en toezicht houdt op de werkzaamheden.

Wat is het risico van inlenersaansprakelijkheid?

Het risico is dat u als inlener aansprakelijk wordt gesteld. Namelijk voor de betaling van loonheffingen en btw die de uitlener ten onrechte niet heeft afgedragen. Dat dit regelmatig in de praktijk voorkomt, blijkt bijvoorbeeld uit een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland. In deze casus is de inlener aansprakelijk gesteld voor de betaling van belastingen voor een bedrag van ruim € 146.000.

Risico beperken

Het risico op aansprakelijkheid kunt u bijvoorbeeld beperken door de uitlener periodiek om een Verklaring Betalingsverdrag te vragen Deze verklaring kan de uitlener opvragen bij de Belastingdienst. Ook voorkomt u het risico door een deel van het factuurbedrag rechtstreeks op een geblokkeerde rekening (G-rekening) van de uitlener te storten. Vanaf deze rekening kan de uitlener alleen de verschuldigde belastingen betalen. Leent u in van een uitlener die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid? Dan bent u gevrijwaard voor het volledige bedrag van de aansprakelijkheid als u aan een aantal voorwaarden voldoet. U kunt het register raadplegen op www.normeringarbeid.nl.

Voor meer informatie verwijzen wij u ook graag naar de brochure  Inlenersaansprakelijkheid van de Belastingdienst.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel dan helpen wij u graag verder. Mail naar info@nonprofitsupport.nl of bel 0345 – 47 00 20.