Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Kleine Ondernemers Regeling (KOR) gekoppeld aan omzet 

Sinds dit jaar is de KOR voor de BTW aangepast. De regeling is nu gekoppeld aan de omzet. Indien er in een jaar minder dan € 20.000 omzet gemaakt wordt, kan er gebruik gemaakt worden van de KOR. Ook is de regeling opengesteld voor bv’s, stichtingen en verenigingen. Voor de bepaling van deze omzet tellen de ongewone bedrijfsactiviteiten niet mee. Dit kan worden herleid uit een arrest van het Europese Hof van Justitie.

Gebruikelijke activiteiten

De stichting of vereniging die de KOR wil gaan toepassen moet dus checken of zijn omzet lager is dan € 20.000. Hij hoeft bij de bepaling hiervan geen rekening te houden met de BTW-activiteiten die niet tot zijn gebruikelijke activiteiten behoren. Dit is te herleiden uit het arrest van het Europese Hof van Justitie van 9 juli jl. Hierin geeft de rechter aan dat onder andere de KOR tot doel heeft dat de administratieve lasten voor kleine belastingplichtigen te verlichten. Dit kan alleen worden gewaarborgd als de administratieve lasten niet worden opgelegd bij activiteiten die ongebruikelijk zijn voor de stichting of vereniging.

Geen BTW-aangifte doen

De KOR kan voor kleine stichtingen of verenigingen flink schelen in de papierwinkel rond de BTW. Stichtingen of verenigingen die kiezen voor de KOR hoeven namelijk geen BTW-aangifte te doen, en bijvoorbeeld ook geen BTW te rekenen aan hun klanten. Daar staat wel tegenover dat ze ook geen BTW kunnen aftrekken.