Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Modelovereenkomst

Veel stichtingen en verenigingen huren externen in om voor het verlenen van diensten. Het is raadzaam om via een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst zekerheid te krijgen over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking. Maakt u gebruik van een modelovereenkomst? Dan heeft u alleen vrijwaring voor het inhouden en afdragen van loonheffingen als ook daadwerkelijk volgens die overeenkomst wordt gewerkt. Wordt in de praktijk afwijkend gewerkt? Dan vervalt de vrijwaring. De Belastingdienst kan alsnog op dat moment beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Met daarbij risico’s op forse naheffing van loonheffingen!

Naheffing Belastingdienst

De Belastingdienst heeft aangegeven dat er tot 2021 in beginsel niet wordt nageheven en beboet als er achteraf sprake blijkt te zijn van een dienstbetrekking en de opdrachtgever geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen heeft ingehouden en afgedragen. Dit zal alleen anders zijn als er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking én er sprake is van evidente en opzettelijke schijnzelfstandigheid. Vanaf oktober 2019 heeft de Belastingdienst het toezicht op naleving van de wettelijke voorschriften wel verscherpt. Ook worden er aanwijzingen gegeven als er bij controle toch sprake blijkt van een dienstbetrekking. Op grond van deze aanwijzingen dient u de situatie dan binnen drie maanden aan te passen. Gebeurt dit niet, dan kan de Belastingdienst toch naheffingen en boetes opleggen. Hoe het sanctiebeleid vanaf 2021 wordt, is nog onbekend.

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.