Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Vanaf 2024 komt er in totaal €50 miljoen vrij voor het versterken van de positie van patiënten en cliënten. Hiervan gaat €30,5 miljoen naar de subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties.  Deze subsidieregeling geldt voor de periode 2024-2028.

De regeling is bedoeld voor verenigingen of stichtingen die zich primair richten op het versterken van de stem en positie van mensen met een aandoening en/of beperking. Het gaat dan om patiënten, gehandicapten, mensen met een chronische ziekte, mensen die psychisch kwetsbaar zijn en hun naasten of wettelijk vertegenwoordigers. Deze organisaties beogen bij te dragen aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van de zorggebruiker.

Op de site van DUS-I vindt u alle informatie over de subsidieregeling.
Voor de meeste organisaties zal vooral Stroom 1 (de instellingssubsidie) van toepassing zijn.

Het aanvragen van een subsidie kan ingewikkeld zijn. Voor ons is het dagelijks werk. Wij helpen u graag.