Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Om uw stichting of vereniging optimaal te ontzorgen en te informeren maken wij gebruik van diverse softwarepakketten. Onderstaand een korte beschrijving van de mogelijkheden op dit gebied:

Twinfield

Het administratieve pakket waar wij het meeste mee werken is Twinfield. Twinfield is volledig webbased. Dit houdt in dat u alleen een computer met internetverbinding nodig heeft om de boekhouding te kunnen verwerken of mee te kijken in de administratie. Daarnaast zijn er diverse standaardrapportages die u op kunt vragen en door kunt klikken naar de mutaties. Als er ook gewerkt wordt met Basecone kunt u doorklikken naar de factuur.

Basecone

Basecone is een scan- en herkenoplossing die vervolgens weer gekoppeld is aan Twinfield. In de praktijk werkt dit als volgt: de facturen gaan per mail Basecone. Daarna is het mogelijk om de facturen door de medewerker en/of penningmeester goed te laten keuren. Als dit in uw situatie niet van toepassing is kan deze stap worden overgeslagen. Daarna worden de facturen verwerkt en eventueel via een betaalbestand klaargezet in de bank zodat u de betalingen kunt doorzetten.

Visionplanner

Via Visionplanner kunnen wij de gegevens vanuit de administratie visualiseren door middel van grafieken. Hierdoor is bijvoorbeeld in korte tijd te zien wat er aan bestuurskosten is uitgegeven in relatie tot de begroting. Vervolgens kunt u dan doorklikken naar de mutaties en, als er met Basecone gewerkt wordt, zelfs naar de factuur.

E-captain

Heeft uw stichting of vereniging leden of donateurs? Met E-captain kunt u de gegevens van uw leden en donateurs vastleggen en de facturatie van de contributies en donaties efficiënt regelen. Daarnaast is het mogelijk om nieuwsbrieven te versturen en activiteiten te organiseren. Zo kunt u bijvoorbeeld via een mailing uw leden uitnodigen voor een bijeenkomst. Vervolgens schrijven uw leden zich online in en heeft u zicht op het aantal deelnemers van de betreffende bijeenkomst.

Declaree

Uw medewerkers en/of vrijwilligers makkelijk laten declareren? Wellicht past Declaree dan bij uw organistatie. Declareren kan zowel via de app als online. Met Declaree verzamel je over een periode, bijvoorbeeld een maand, de gemaakte kosten en kan de declaratie daarna worden ingediend bij de leidinggevende en/of penningmeester. Na goedkeuring wordt deze doorgezet naar de financiële administratie en kan de uitbetaling plaatsvinden.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Graag presenteren wij dit in een op maat gesneden (online) demonstratie. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan nimminkhuizen@nonprofitsupport.nl.