Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Als ANBI bent u verplicht om gegevens te publiceren op een eigen website, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor de publicatie gebruik te maken van standaardformulieren. Grote ANBI’s zijn:

  • ANBI’s die actief geld of goederen werven onder derden (fondsenwervende instellingen) en waarvan de totale baten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 50.000.
  • Niet-fondsenwervende ANBI’s als de totale lasten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 100.000.

Aan staatssecretaris van Rij van Financiën zijn vragen gesteld over het ANBI besluit en het toezicht op ANBI’s. Hij heeft aangegeven, dat de Belastingdienst werkt aan een online portaal zodat de aanlevering van gegevens in de toekomst digitaal plaats kan vinden. Op dit moment worden hiervoor de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Naar verwachting wordt deze wijziging opgenomen in het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2026. Op dit moment is er al wel een online ANBI loket opgezet voor de aanvraag van de ANBI status.

Heeft u vragen over het aanleveren van gegevens of over de ANBI status? Wij helpen u graag verder.