Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Zoals in ons vorige nieuwsbericht over pgo-subsidie is vermeld, moeten afwijkingen in de besteding van subsidie doorgegeven worden aan Fonds PGO. Dus als de COVID-19 uitbraak impact heeft (of heeft gehad) op de activiteiten waar subsidie voor is aangevraagd moet u dit wellicht doorgeven.

Wanneer moet u actie ondernemen?

  • Een activiteit is afgelast als gevolg van de COVID-19 uitbraak, maar er wel kosten zijn gemaakt.
  • U een nieuwe activiteit wenst uit te voeren met subsidiegeld. Dit moet vooraf worden gemeld.
  • U een totale onderbesteding verwacht van meer dan 15%.
  • U een onderbesteding verwacht op de backoffice taken of als blijkt dat niet alle backoffice taken in 2020 kunnen worden uitgevoerd.
  • De opgegeven eigen bijdrage van uw activiteiten wijzigt.

Wanneer hoeft u geen actie te ondernemen?

  • Als u geld wilt schuiven binnen de kernactiviteit (binnen lotgenotencontact, belangenbehartiging en/of informatievoorziening).
  • Als de totale onderbesteding minder is dan 15%.

Op de website van Fonds PGO staat een begrotingsformat waar u gebruik van kunt maken.