Vraag direct uw
kostenindicatie aan

STAP budget voor scholing en ontwikkeling

Sinds 2022 is het mogelijk om via het STAP budget maximaal € 1.000 aan te vragen voor scholing en ontwikkeling. Hiermee wil de overheid bijdragen aan de ontwikkeling van werkenden en werkzoekenden. Het STAP budget komt in de plaats van de fiscale aftrek van scholingskosten in de aangifte inkomstenbelasting. Dit is met ingang van 1 januari 2022 niet meer mogelijk.

Per 1 juli kunnen er weer nieuwe aanvragen ingediend worden.

Voorwaarden

Aan het STAP budget zit een aantal voorwaarden:

  • De betreffende persoon moet 18 jaar of ouder zijn
  • en nog geen AOW ontvangen.
  • Daarnaast dient de aanvraag minimaal 4 weken voor de start van de opleiding, training of cursus aangevraagd te worden.
  • Bij goedkeuring van de aanvraag wordt deze uitbetaald aan de opleider.

Loopbaanadviseur

Als degene die een opleiding, training of cursus wil volgen maximaal een afgeronde MBO2 niveau opleiding heeft, kan deze bovendien contact opnemen met een loopbaanadviseur. Adviseurs kunnen de vergoeding voor het advies zelf aanvragen bij het UVB.

Opleiders

Er kan alleen een STAP budget aangevraagd worden voor scholingsactiviteiten die in het scholingsregister staan.

Wilt u meer weten over het STAP budget? Alle info staat op de site van de rijksoverheid.