Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Vanaf 2024 geen scholingssubsidie via STAP meer

Om het geheugen op te frissen: wat is de scholingssubsidie Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP) ook alweer? Deze subsidie biedt zowel werkenden als niet-werkenden momenteel de kans om met overheidsgeld een opleiding, cursus of training te volgen. Deze regeling werd vorig jaar ingevoerd en verving hiermee de scholingsaftrek in de aangifte inkomstenbelasting.

Een van de bezuinigingsmaatregelen uit de voorjaarsnota 2023 is dat er vanaf 2024 geen opleidingen meer betaald kunnen worden vanuit het STAP budget. Een verrassend besluit! Omdat er dus ook geen aftrekmogelijkheid is via de aangifte inkomstenbelasting is het verbazingwekkend dat het STAP budget ook wordt afgeschaft. Zeker omdat de overheid voorstander is van een leven lang leren en ontwikkelen. Ook kondigde het kabinet vorig jaar nog aan 500 miljoen euro extra in het STAP-budget te investeren.

Zoals het er nu naar uitziet resteren er dit jaar nog drie aanvraagperioden. Meer gedetailleerde informatie vindt u op de website van de overheid.

De eerstvolgende mogelijkheid om STAP-budget aan te vragen staat gepland voor maandag 3 juli om 10 uur. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Update 13 juni 2023: Het kabinet gaat het resterende STAP-budget per september gerichter inzetten voor scholing die opleidt voor de arbeidsmarkt. De Tweede Kamer heeft hier vorige week een motie over aangenomen. Het kabinet onderzoekt nu op welke manier dit goed kan worden uitgevoerd. Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.