Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Beleidskader verlengd tot en met 2023

Het huidige beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO) is  zonder inhoudelijke wijzigingen verlengd. Namelijk met 1 jaar tot en met 2023. Als uw organisatie onder het huidige beleidskader valt, kunt u hierdoor gebruik blijven maken van de jaarlijkse instellingssubsidie op de manier zoals u dat gewend bent.

Er wordt op dit moment gewerkt aan de inrichting van het beleidskader voor de periode 2024 tot en met 2027. Hoeveel subsidie er dan beschikbaar komt hangt af van het Integraal Zorgakkoord. Daarover overlegt het kabinet op dit moment met zorgkoepels. Naar verwachting wordt de uitkomst van dit akkoord later dit jaar bekend. Een definitief besluit over het nieuwe beleidskader PGO verwachten wij in de eerste helft van 2023.

Meer informatie vindt u in de Kamerbrief uitstel nieuw beleidskader subsidiëring pg-organisaties.

Aanvraag 2023

Eerder werd op de PGO-pagina van DUS-I.nl aangegeven dat de subsidieaanvraag in september via het Subsidieplatform zou gaan. Dat is (nog) niet het geval. Dit jaar gaat het nog op dezelfde manier als vorig jaar. Eind augustus ontvangen organisaties voor wie dit geldt van VWS een e-mail. Daarin zit een link naar het aanvraagformulier. Van 1 september tot 1 oktober 2022 kunt u een subsidieaanvraag indienen.