Vraag direct uw
kostenindicatie aan

De beschikkingen voor de subsidie aan de patiënten- en gehandicaptenorganisaties voor het jaar 2021 zijn verstrekt. In de aanvragen is veel terug te zien dat het lastig is om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Daarom dit keer veel aanvragen over online activiteiten.

Omdat 2021, naar verwachting, weer een onzeker jaar zal zijn, heeft PGO ook nu een ingevuld begrotingsformat verstrekt waarmee u eventuele wijzigingen kunt doorgeven.

Wanneer moet u afwijkingen en correcties doorgeven:

  1. Als er meer dan € 25.000 aan subsidie is aangevraagd;
  2. Wanneer de gesubsidieerde activiteiten niet, niet op tijd of niet volledig worden uitgevoerd;
  3. Indien er sprake is van meer dan 15% onderbesteding van het totale verleende bedrag;
  4. Als blijkt dat niet alle backoffice taken kunnen worden uitgevoerd;
  5. Wanneer niet aan alle verplichtingen zoals genoemd in de verleningsbrief voldaan kan worden.

Als u schuift tussen activiteiten onder dezelfde noemer (bijvoorbeeld lotgenotencontact), dan hoeft u dat niet te melden.

Eventuele wijzigingen moeten doorgegeven worden zodra ze bekend zijn maar uiterlijk aan het einde van 2021.

Heeft u vragen over het begrotingsformat voor subsidie? Wij helpen u graag.