Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties worden gesubsidieerd vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het huidige beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties loopt eind 2023 af. Per 1 januari 2024 zal de nieuwe subsidieregeling PGO 2024-2028 in werking treden.

Pg-organisaties geven vorm aan de georganiseerde stem van de patiënt. Daarmee geven zij invulling aan een drietal publieke taken:

1) het organiseren van lotgenotencontact,
2) het bieden van op de patiënt toegesneden informatie en
3) het onafhankelijk behartigen van de belangen van patiënten.

Het doel van de nieuwe subsidieregeling PGO 2024-2028 is het verder versterken en professionaliseren van de patiëntenbeweging. De patiëntenbeweging zijn de patiëntenorganisaties, federatieve samenwerkingsverbanden en de drie landelijke koepels:

  • Patiëntenfederatie Nederland,
  • MIND en
  • Ieder(in)

Het doel kan worden bereikt door te focussen op meer impact en bereik van en meer differentiatie in patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Daardoor draagt de subsidieregeling PGO 2024-2028 eraan bij dat mensen met een aandoening of beperking de weg tot passende zorg weten te vinden én dat zij volop kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Het ministerie van VWS heeft voor de nieuwe subsidieregeling een concepttekst geschreven. Reacties daarop zijn welkom. De reden is, dat het ministerie de tekst en daarmee de regeling wil verbeteren door de inbreng van belanghebbenden. Tot en met 4 april 2023 kunt u reageren op deze consultatie.

De consultatierondes zijn inmiddels afgerond. Wij houden u via deze website op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.