Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Energiebelasting stichting of vereniging

Heeft u als stichting of vereniging een pand waarvan u zelf de energiekosten betaalt? Wellicht komt u dan in aanmerking voor teruggave van een deel van de energiebelasting. Deze energiebelasting betaalt u aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de heffingskorting. Instellingen die voor teruggaaf in aanmerking kunnen komen zijn:

  • instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard
  • charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen
  • algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
  • sociale instellingen
  • multifunctionele centra zoals dorpshuizen. 

Nagaan of u in aanmerking komt voor teruggaaf

U kunt vooraf nagaan of u voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting in aanmerking komt. U vindt deze informatie in het Handboek Milieubelastingen op de pagina’s 97 tot en met 107.

Verzoek om teruggaaf indienen

U kunt het verzoek om teruggaaf 1 keer per jaar indienen. U moet het verzoek indienen binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode waarop de eindafrekening betrekking heeft. Hiernaast gelden de volgende voorwaarden bij het indienen van het verzoek om teruggaaf:

  • Als u het bedrag voor energieverbruik al in de huursom van het gebouw betaalt, komt u niet in aanmerking voor de teruggaafregeling.
  • Als uw instelling, kerk- of geloofsgenootschap meerdere gebouwen gebruikt, moet u voor elk gebouw afzonderlijk een verzoek om teruggaaf van de energiebelasting doen.
  • Als u voor gas, elektriciteit en minerale olie afzonderlijke rekeningen ontvangt, moet u voor deze rekeningen afzonderlijk een verzoek om teruggaaf indienen.
  • U moet een kopie meezenden van de eindafrekening die op naam staat van de verzoekende instelling.
  • Uw energieleverancier is verplicht u 1 keer per jaar een eindafrekening te sturen of digitaal beschikbaar te stellen over de gehele verbruiksperiode. LET OP! Er worden geen maandafrekeningen geaccepteerd bij het verzoek om teruggaaf.

Als u in aanmerking komt, kunt u vervolgens het formulier Verzoek teruggaaf energiebelasting (EB) instellingen invullen en opsturen.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie dan horen wij dat graag. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.