Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Nu er een dringend advies is om weer meer thuis te gaan werken is het goed om als werkgever over de vergoedingen na te denken. Want hoe zit het dan met de reiskosten voor het woon-werkverkeer? Mogen die wel vergoed worden als er ook sprake is van thuiswerken? In dit artikel gaan we hier verder op in.

In de huidige regeling is de zogenaamde 128-dagenregeling van toepassing. Deze 128 dagen is een vastgesteld aantal dagen waarop iemand, die fulltime werkt, naar de vaste werkplek reist en daarbij zijn vaste onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer reiskostenvergoeding mag behouden. Als de werknemer aan de 128-dagenregeling voldoet mag er maximaal 214 dagen aan reiskosten worden vergoed. In geval van deeltijd moet dit naar rato worden berekend.

Wijziging 128 dagenregeling per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 gaat deze regeling wijzingen. De werknemer voldoet aan de 128-dagenregeling als hij ten minste 128 dagen per kalenderjaar naar de vaste werkplek reist. Als dat het geval is mag de werkgever ten hoogste 214 dagen aan reiskosten vergoeden. In geval van deeltijd moet dit naar rato worden berekend. Deze systematiek is ook van toepassing voor de thuiswerkvergoeding. Voor die dagen dat er wordt thuisgewerkt kan niet ook een onbelaste reiskostenvergoeding worden ontvangen.

Voorbeeld: Een werknemer werkt vier dagen in de week. Daarvan werkt hij drie dagen op de vaste werkplek en één dag thuis. De enkelvoudige reisafstand woon-werk is 20 kilometer. Dan is de reiskostenvergoeding per maand maximaal  € 82 ((3/5 x 214) / 12) x 40 km. x € 0,19) en de thuiswerkvergoeding € 7 ((1/5 x 214) /12 x € 2). De maandelijkse belastingvrije vergoeding voor deze werknemer is dan € 89.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben dan horen wij dat graag.

N.A. (Nico) Imminkhuizen
nimminkhuizen@nonprofitsupport.nl