Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Heeft uw stichting of vereniging personeelsleden in dienst die hun werkzaamheden vanuit huis verrichten? Dan mag u de onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per werkdag vergoeden. Deze is namelijk gericht vrijgesteld binnen de werkkostenregeling (WKR).

Met de stijgende energieprijzen is het de vraag of deze € 2 per dag wel voldoende is om de kosten van het thuiswerken te dekken. In de kamer zijn dan ook vragen aan minister van Gennip van Sociale Zaken gesteld of de dagvergoeding aangepast gaat worden aan de gewijzigde omstandigheden. Minister van Gennip heeft hierop geantwoord dat dit voor 2022 niet aangepast gaat worden. De indexatie zal op zijn vroegst in 2023 plaatsvinden. Wel geeft de minister aan dat de ontwikkeling van de inflatie nauwgezet wordt gevolgd. De praktijk is dat de loonontwikkeling met vertraging reageert op de economische omstandigheden. Hierdoor stijgen de salarissen (en dus ook de vergoedingen) minder snel dan de prijzen. De verwachting is wel dat de lonen gaan stijgen door de krapte op de arbeidsmarkt. Ook de Nederlandsche Bank verwacht dat de lonen in 2022 en 2023 zullen stijgen.

In het coalitieakkoord is door het kabinet ook al gekozen om in deze kabinetsperiode het minimumloon met 7,5% te laten stijgen.

Uiteraard kunt u er als werkgever voor kiezen om uw medewerkers meer te vergoeden dan € 2 per werkdag. Het gedeelte boven de € 2 valt dan in de vrije ruimte van de WKR of wordt als loon belast.