Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Begin mei hebben stichtingen en verenigingen die de instellingssubsidie over 2021 ontvangen, een link ontvangen van DUS-I. Hiermee kan de verantwoording worden ingediend. Let op, dit moet voor 3 juni 2022.

Verleningen lager dan € 25.000

Als u minder dan € 25.000 aan subsidie heeft ontvangen, hoeft u geen verantwoording in te dienen. Het is wel mogelijk dat u steekproefsgewijs wordt gecontroleerd. Als dit het geval is moet u aanvullende informatie verstrekken. Op basis van de aangeleverde gegevens kan de steekproef eventueel worden uitgebreid. Als u geen bericht heeft gehad over een steekproef, krijgt u voor 3 juni van DUS-I een besluit over de vaststelling van de subsidie.

Verleningen tussen de € 25.000 en € 125.000

Als uw stichting of vereniging tussen de € 25.000 en € 125.000 aan subsidie heeft ontvangen, zal er uiterlijk op 3 een verantwoording moeten worden ingediend. Wat dit jaar opvalt in het formulier is dat er niet per aangevraagde activiteit verantwoording nodig is. Maar alleen in de hoofdcategorieën:

  • Lotgenotencontact,
  • Informatievoorziening,
  • Belangenbehartiging
  • Eventueel de aanvulling backoffice.

Als er in de aanvraag een eigen bijdrage voor bepaalde activiteiten is ingevuld, hanteert PGO als richtlijn dat minimaal dat bedrag aan eigen bijdrage ook is gerealiseerd. Dus ook als deze lager is uitgevallen.

Verleningen boven de € 125.000

Heeft uw stichting of vereniging meer dan € 125.000 aan subsidie ontvangen? Ook dan moet er voor 3 juni 2022 verantwoord worden. Op 23 maart is door PGO al een aankondiging verstuurd inzake het indienen van de verantwoording. Dit jaar moet de verantwoording via het nieuwe portaal van DUS-I.

Aanvragen 2023

In september 2022 zal de aanvraag voor de subsidie over 2023 ingediend moeten worden. Deze aanvraag moet u indienen via het subsidieplatform. Om in te kunnen loggen op dit platform is er eHerkenning nodig. Dus het is goed om hierop alvast voorbereid te zijn. Meer informatie hierover is te vinden inde brochure Werken met het Subsidieplatform.

Advies over subsidie

Heeft u de definitieve vaststelling nog niet ingediend? Wij adviseren u hier graag over. Ook met vragen over het subsidieplatform bent u bij ons aan het goede adres.