Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Als de dienstverlener op het gebied van administratieve en secretariële ondersteuning ondersteunt NonProfit Support uw stichting of vereniging. Maar daarmee houdt het niet op, graag denken wij verder met u mee.

Voor stichtingen en verenigingen is mogelijke vennootschapsbelastingplicht (hierna: VPB) namelijk een belangrijk aandachtspunt. Als regelmatig overschotten worden behaald dan is de kans al snel aanwezig dat u de belangstelling trekt van de Belastingdienst. Het gaat dan om de vraag of uw stichting of vereniging een onderneming drijft. Er is een onderneming als er sprake is van:

  1. Een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid;
  2. Met deelname aan het economisch verkeer; en
  3. Waarbij sprake is van een winststreven

Met het drijven van een onderneming wordt gelijk gesteld het in concurrentie treden met lichamen dan wel natuurlijke personen die voor dezelfde activiteiten onderworpen zijn aan de heffing van vennootschaps- of inkomstenbelasting.

VPB-positie stichting of vereniging

Als bestuur van uw stichting of vereniging is het erg belangrijk dat u advies heeft laten inwinnen over de VPB-positie van uw stichting of vereniging. Enkele redenen waarom dit belangrijk is zijn:

  1. Als bestuurder van een VPB-plichtige stichting of vereniging bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de niet tijdig afgedragen omzet- en loonbelasting. Dit in het geval van niet tijdige melding betalingsonmacht (Invorderingswet)
  2. Een VPB-plichtige stichting of vereniging kan geen onbelaste vrijwilligersvergoedingen uitbetalen tenzij sprake is van de ANB-status
  3. De Belastingdienst kan maar liefst VPB navorderen over een periode van max. 5 jaar. Inclusief belastingrente en boete kan dit behoorlijk oplopen.

Transparantie Maatschappelijke Organisaties

Een belangrijke ontwikkeling is het wetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties. Daarin wordt geregeld dat stichtingen verplicht worden om hun balans en winst- en verliesrekening te deponeren bij het Handelsregister. Op die manier komt u sneller dan voorheen in het zicht van de Belastingdienst. Of dit wetsvoorstel in de huidige vorm de eindstreep haalt en wanneer deze wet wordt ingevoerd, is nog onduidelijk.

Uitspraak Hoge Raad VPB-positie

Graag wijzen wij u nog op een voor stichtingen en verenigingen belangrijke uitspraak van de Hoge Raad van 21 januari 2021. Voor een klant van ons kantoor, een beroepsvereniging, hebben wij hier succesvol geprocedeerd over de VPB-positie van deze vereniging. Voor nadere informatie verwijzen wij graag naar een bericht op onze website waarin de uitspraak nader is toegelicht.

Als specialist op het gebied van stichtingen en verenigingen helpen wij u graag verder om de VPB-positie van uw stichting of vereniging in beeld te brengen. Neem in dat geval contact op met onze collega Arjan van der Bok. Hij  is bereikbaar via 0343-415940 of avdbok@vanreefc.nl.