Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Vaststelling subsidie PGO 2020

Eind vorige maand hebben stichtingen en verenigingen die de instellingssubsidie over 2020 hebben ontvangen een link ontvangen. Hiermee kan de verantwoording worden ingediend. Let op, dit moet voor 3 juni 2021. De meeste organisaties zullen dit dus al gedaan hebben. Mocht u de definitieve vaststelling nog niet hebben ingediend en nog vragen hebben over het invullen van dit formulier dan kunnen wij u van advies voorzien.

Controle < € 25.000

Als u minder dan € 25.000 aan subsidie heeft ontvangen hoeft u geen verantwoording in te dienen. Het is wel mogelijk dat u steekproefsgewijs wordt gecontroleerd.

Ook zijn er nog enkele organisaties die de definitieve contracten voor het uitbesteden van de backoffice nog niet hebben ingediend. Mocht dit bij uw organisatie het geval zijn, dan heeft u daar van PGO een mail over ontvangen. Het is dan belangrijk om dit alsnog te doen en zodoende aan uw verplichtingen te voldoen.

Melding afwijking subsidie 2021

Ook in 2021 is de kans groot dat bepaalde activiteiten niet door kunnen gaan door COVID-19. Hierdoor kunnen de uitgaven waarvoor u subsidie hebt aangevraagd anders uitvallen dan aangevraagd. Dit moet gemeld worden. Melding is nodig zodra dit bekend is maar uiterlijk voor 31 december 2021. Uiteraard is het mogelijk dat wij tussentijds met u meekijken. Zo kunnen wij de huidige stand van de uitgaven met u doornemen om te beoordelen of een melding nodig is.

Neem gerust contact met ons op info@nonprofitsupport.nl