Vraag direct uw
kostenindicatie aan

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat per 1 januari 2024 omhoog van € 1.900 naar € 2.100. Dit is het gevolg van de jaarlijkse indexatie.

Jaarlijks wordt de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding geïndexeerd. Er geldt een afronding op een veelvoud van € 100. Het bedrag van de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding komt daardoor per 1 januari 2024 uit op € 2.100 per jaar en € 210 per maand.

Een non-profitorganisatie is over de vrijwilligersvergoedingen tot dit maximale bedrag geen belasting en premies verschuldigd. Een eventuele onkostenvergoeding (bijvoorbeeld voor reiskosten) moet meegeteld worden. Komen die vergoedingen samen (vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding) boven het maximum uit, dan moet de organisatie beoordelen of er een dienstbetrekking is. Is dat het geval, dan zullen belastingen en premies ingehouden moeten worden. Een organisatie hoeft geen belasting in te houden en af te dragen als het alleen gaat om een vergoeding voor de onkosten en het dus geen extra vergoeding voor het werk is.