Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Heeft uw stichting of vereniging vrijwilligers die afzien van een beloning? Wellicht is de inzet dan aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting van de vrijwilliger. Voorwaarde is wel dat de stichting of vereniging een ANBI is en dat de vrijwilligersverklaring ingevuld wordt.

In deze vrijwilligersverklaring geeft de stichting of vereniging die de ANBI status heeft aan, dat de betreffende vrijwilliger werkzaamheden heeft verricht en hierdoor recht heeft op een vergoeding. In deze verklaring wordt aangegeven dat de vrijwilliger afziet van de vergoeding en moet de ANBI bereid zijn om de vergoeding ook daadwerkelijk te betalen.

De vergoeding is wel aan een wettelijk maximum gebonden. In 2021 is dit maximaal € 5 per uur. En voor een vrijwilliger jonger dan 22 jaar € 2,75 per uur. Daarnaast is de maximale maandelijkse vergoeding € 180 en € 1.800 per jaar.

Als u hier vragen over heeft, helpen wij u graag verder.