Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Wet DBA

Huurt u als stichting of vereniging zzp’ers in? De wetgeving hieromtrent gaat weer wijzigen.

Het kabinet wil de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) vervangen. Deze wet zorgt namelijk voor te veel onrust en onzekerheid onder zzp’ers en hun opdrachtgevers.

Pilot webmodule

Een pilot voor een webmodule is op 11 januari 2021 van start gegaan. Na zes maanden volgt een evaluatie van de pilot en besluitvorming over de verdere voortgang.

De module geeft op basis van ingevulde informatie een van de volgende oordelen:

  1. Opdrachtgeversverklaring: de opdracht kan buiten dienstbetrekking worden verricht.
  2. Indicatie voor dienstbetrekking: er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
  3. Geen oordeel mogelijk: op grond van de gegeven antwoorden is niet duidelijk of sprake is van werken buiten dienstbetrekking of van werken in dienstbetrekking.

Deze uitkomsten hebben in de pilotfase geen juridische status.

Handhaving

Na evaluatie van de webmodule volgt de gefaseerde start van de handhaving. Dit zal op zijn vroegst in oktober 2021 worden beslist. Dit betekent echter niet dat er nu geen toezicht wordt gehouden. De Belastingdienst kan alleen handhaven indien sprake is van kwaadwillendheid of indien aanwijzingen niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd.

Aanwijzingen

Het volgende kan ook vóorkomen. Bij een controle wordt niet direct geconstateerd dat sprake is van kwaadwillendheid, maar wel blijkt dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. In dat geval wordt nog niet gehandhaafd, maar kan de Belastingdienst wel aanwijzingen opleggen. Met deze aanwijzingen moet de werkgever vervolgens aan de slag.

Wilt u hier meer over weten of twijfelt u of er sprake is van een dienstbetrekking? Wij denken graag met u mee.