Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Sinds 1 januari 2021 is er een wetswijziging inzake de ANBI’s. Voor grote ANBI’s geldt dat zij vanaf het boekjaar 2020 een standaardformulier moeten gebruiken voor de publicatie van hun gegevens.

Wat zijn grote ANBI’s voor de Belastingdienst?

Het gaat om de ANBI’s die:

  • actief geld of goederen werven onder derden (fondsenwervende instellingen), en waarvan de baten in het betreffende boekjaar meer dan € 50.000 bedragen.
  • niet actief geld of goederen werven onder derden, als de lasten in het betreffende boekjaar meer dan € 100.000 bedragen.

In de praktijk betekent dit dat er dus veel ANBI’s zijn die voortaan dit standaardformulier moeten hanteren. Het formulier kunt u vinden op de site van de belastingdienst.

Is uw organisatie een ANBI en heeft u ook het CBF-keurmerk? Dan mag u ook het Erkenningspaspoort van het CBF gebruiken.

Integriteitseis

Daarnaast is ook de integriteitseis aangescherpt. Dit houdt in dat als er twijfel bestaat over de integriteit van bestuurders of leidinggevenden er om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan worden gevraagd.

Let op: als aan bovenstaande verplichtingen niet wordt voldaan kan de ANBI status ingetrokken worden.

Liquidatiebepaling

Er is ook ander ANBI nieuws. De liquidatiebepaling is namelijk versoepeld. In het verleden moest een ANBI die opgeheven werd het batig liquidatiesaldo besteden aan een ANBI met een soortgelijk doel. Nu mag dat ook besteed worden aan een ANBI of buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.

Neem gerust contact met ons op als er vragen zijn. Wij helpen u graag verder.