Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Een tijdje geleden heeft de Belastingdienst de beschikkingen premie Werkhervattingskas (WhK) over 2022 verstuurd. Via de WhK dragen werkgevers premie af. Vanuit deze betaalde premie worden werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn betaald.

Werkgevers doen er goed aan om deze beschikking te controleren. In bepaalde gevallen worden er onjuiste loonsommen gehanteerd. Mocht u twijfelen over de juistheid van de beschikking dan kunt u een specificatie opvragen bij de Belastingdienst.

Als er vervolgens sprake is van een onjuiste berekening dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Als Van Ree Accountants kunnen wij u hierbij helpen. Mocht u, als kleine werkgever, een mededeling in plaats van een beschikking hebben ontvangen dan kunt u geen bezwaar maken tegen deze mededeling.

Als u de beschikking niet heeft ontvangen kunt u een brief sturen naar Postbus 8738, 4820 BA in Breda. Vermeld in deze brief uw loonheffingsnummer en adres. U krijgt dan een kopie toegestuurd.