Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Veel stichtingen en verenigingen huren ZZP’ers in. Hierover is al veel geschreven en is er veel onduidelijkheid. Op dit moment ligt er het concept wetsvoorstel Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden. Dit wetsvoorstel is op 6 oktober 2023 voorgelegd voor consultatie. Dat leidde tot honderden reacties.

Jurisprudentie ZZP’er

Het antwoord op de vraag of u ZZP’er bent of toch werknemer is lang niet altijd eenvoudig. Tenminste, dat leert de jurisprudentie van de Hoge Raad via het Deliveroo-arrest. Holistisch denken, dat is het toverwoord.  Dat wil zeggen: neem alle factoren in ogenschouw en leg ze op de weegschaal. Fiscaal is er heel vaak niet één oplossing of antwoord. Vaak geldt: kijk goed naar alle factoren en kom pas dan tot een conclusie en advies.

Doel van het wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel heeft als doel de regels voor het werken met werknemers en zelfstandigen te verduidelijken. Daardoor moeten werkenden en werkgevenden sneller weten of een opdracht door een zelfstandige gedaan mag worden of juist niet.

Naast het element “gezag” wordt specifiek gekeken naar indicaties die wijzen op zelfstandig ondernemerschap. Die indicaties wegen zwaar bij de beoordeling. Maar de praktijk leert nu al dat ZZP organisaties zoals VZN en PZO daar veel vragen bij hebben. En ja, ook politiek is dit een beladen dossier. Het zal u niet verbazen dat de VVD vindt dat de beoordeling moet beginnen bij de vraag of iemand ondernemer is. Een tegenovergestelde mening heeft de PvdA. Verricht de ZZP’er werkzaamheden die de kernactiviteit raken van de opdrachtgever? Dan kan dat niet via ZZP-schap zo vindt de PvdA. Dit wetsvoorstel is daarmee een politiek beladen dossier.

Het wetsvoorstel op hoofdlijnen

Kort samengevat geldt het volgende toetsingskader:

A. Is er sprake van werkinhoudelijke aansturing?

B. Betreft het werkzaamheden die zijn ingebed in de organisatie van de opdrachtgever?

C. Is er binnen de opdracht sprake van ondernemerschap?

C+  Is er sprake van elementen die te maken hebben met het ondernemerschap van de persoon zelf?

Als A en B niet aan de orde zijn, dan kunnen de werkzaamheden als ZZP’er worden gedaan.
Is A of B aan de orde dan kan C als contra-indicatie gelden om buiten een dienstbetrekking te werken. Is het dan nog niet duidelijk dan geldt C+ als beslissende factor.

Wat betekent dit voor u?

U voelt het al aankomen, in heel veel gevallen zult u nog steeds verschillende factoren moeten wegen om tot een eindoordeel te komen. Wilt u dat wij met u meedenken dat horen wij dat graag.