Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Per 1 januari 2022 geldt de bij wet ingevoerde renseigneringsplicht. Dit heeft belangrijke gevolgen voor uw organisatie. Uiterlijk op 31 januari 2023 had de opgave over het jaar 2022 ingediend moeten zijn. Zie ook ons eerdere bericht over uitbetaling aan derden.

Op vragen over eventuele sancties bij het niet opgeven van uitbetalingen geeft de Belastingdienst aan dat het niet opgeven van uitbetalingen aan derden strafbaar is. Naar verwachting zal de straf een hechtenis zijn van maximaal 6 maanden of een geldboete van € 9.000. De Belastingdienst heeft echter aangegeven dat de handhaving op deze verplichting dit jaar zal bestaan uit de controle op het nakomen van de verplichting, in combinatie met eventuele gemaakte maatwerkafspraken. Dus als er gemeld had moeten worden en er zijn geen afspraken met de Belastingdienst gemaakt, is er altijd sprake van een overtreding. Het is daarom verstandig om, als het nog niet gedaan is, contact te leggen met de Belastingdienst voor het maken van een maatwerkafspraak.

Als nu al bekend is dat er in 2023 betalingen gedaan zijn die onder deze verplichting vallen dan hoeft u niet te wachten tot 2024. U kunt na elke uitbetaling een melding doen. Als het voor uw organisatie efficiënter is om in 2024 ineens alle opgaven door te geven, dan moet u dat uiterlijk 31 januari 2024 doen.

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen, neem dan contact met ons op.