Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Subsidieaanvraag PGO 2021

Op dit moment worden alle subsidieaanvragen die gedaan zijn voor het jaar 2021 door DUS-I beoordeeld. 2021 is, door de onzekerheid die COVID-19 meebrengt, een onzeker jaar. Gaan we activiteiten digitaal of “live” houden? Het blijft spannend hoe het komend jaar eruit gaat ziet wat betreft de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Wij hopen dat er weer mooie activiteiten, op welke manier dan ook, voor de patiënten gerealiseerd kunnen worden.

Dit jaar zal DUS-I bij de goedkeuring tevens een vooraf ingevuld begrotingsformat meesturen. Dit format kan volgend jaar gebruikt worden om eenvoudig een melding door te geven: u overschrijft de oude gegevens waar nodig en vult bij een nieuwe activiteit de ontbrekende informatie in. Omdat er in 2021 een grote kans is op wijzigingen is dit een mooie manier om de wijzigingen door te geven.

Afwijkingen subsidie PGO 2020

In een eerder nieuwsbericht gaven we al aan dat eventuele afwijkingen doorgegeven moeten worden aan DUS-I. Ook organisaties met een subsidie onder de € 25.000 moeten op tijd een onderbesteding melden. Door de uitbraak van COVID-19 zijn er logischerwijs over 2020 vele malen meer wijzigingen doorgegeven dan voorgaande jaren. Er zijn veel creatieve ideeën bedacht en uitgevoerd om er toch voor de patiënten te zijn. Heel mooi om te zien hoe de patiëntenorganisaties dit hebben opgepakt. Mocht er over het jaar 2020 een onderbesteding zal deze volgend jaar bij de vaststelling worden verrekend. Verwacht u over 2020 een onderbesteding dan is het goed om dit op korte termijn te melden. Hoe eerder de melding gedaan wordt hoe eerder u ook zekerheid heeft of deze geaccepteerd wordt door DUS-I. De afwijkingen kunt u doorgeven via het begrotingsformat op www.dus-i.nl