Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Wij willen zo aan het eind van 2021 een aantal tips onder uw aandacht brengen waar u uw voordeel mee kunt doen.

Werkkostenregeling

Heeft uw stichting of vereniging personeel in loondienst? Dan is het goed om aan het einde van het jaar te kijken of de vrije ruimte in de werkkostenregeling wel helemaal benut is. Het is namelijk niet mogelijk om de overgebleven vrije ruimte mee te nemen naar het nieuwe jaar.

In verband met de coronacrisis is de vrije ruimte in 2021 verruimd. Over de eerste € 400.000 van de loonsom is de vrije ruimte 3% en over het gedeelte boven de € 400.000 is dat 1,18%. Wellicht kunt u hierdoor in 2021 een onbelaste vergoeding verstrekken aan uw personeel. Bij de vergoedingen moet wel rekening gehouden worden met het gebruikelijkheidscriterium. Dit wil zeggen dat de vergoedingen of verstrekkingen niet in de vrije ruimte mogen worden ondergebracht als deze ongebruikelijk of als de omvang ongebruikelijk is. Ongebruikelijk betekent in dit verband een afwijking van 30% of meer van een vergelijkbare omstandigheid. Daarnaast geldt dat vergoeding/verstrekkingen ten laste van de vrije ruimte niet ongebruikelijk zijn als deze niet meer bedragen dan € 2.400 per persoon per jaar.

Kerstpakket

Als u het personeel een kerstpakket wilt schenken wordt dit als een vergoeding aan het personeel gezien en wordt dit bedrag in mindering gebracht op de vrije ruimte. Mocht de situatie zijn dat de vrije ruimte over 2021 al benut is dan kunt u er voor kiezen om een nieuwjaarsgeschenk in 2022 te verstrekken. Let er hierbij wel op dat de vrije ruimte in 2022 lager is dan in 2021.

Thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding

Het is goed om u alvast voor te bereiden op de nieuwe regels inzake de thuiswerkvergoeding in combinatie met de reiskostenvergoeding. Zie hiervoor het eerder verschenen artikel.
https://nonprofitsupport.nl/thuiswerkvergoeding-en-reiskostenvergoeding/

Kleine Ondernemers Regeling (KOR)

Is de met BTW belaste omzet van uw stichting of vereniging lager dan € 20.000 op jaarbasis? Wellicht is de KOR dan interessant. Zie hiervoor ons eerder verschenen artikel.
https://nonprofitsupport.nl/kleine-ondernemers-regeling/

Let erop dat u zich voor 3 december a.s. dient aan te melden als u hiervan gebruik wilt maken per 1 januari 2022.