Vraag direct uw
kostenindicatie aan

Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties vanaf 2024

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties worden gesubsidieerd vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het huidige beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties loopt eind 2023 af. Per 1 januari 2024 zal de nieuwe subsidieregeling PGO 2024-2028 in werking treden. Pg-organisaties geven vorm aan de georganiseerde stem van de patiënt. Daarmee geven zij invulling aan een … Continued